Menu
NEWS & ACTIVITIES

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
 
สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ และได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมัยที่ ๒๑ และคณะกรรมการฯได้เลือก นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช เป็นนายกสมาคมอีกวาระหนึ่ง และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนสมาชิก โดยมีบุคคลในวงการเกษตรให้เกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมกับร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง ภัยธรรมชาติผลกระทบต่อธุรกิจการเกษตร โดย รศ. ดร.เสรี ศุภราทิตย์โดย มีนางสาววนิดา อังศุพันธุ์ เป็นประธานจัดงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

 
 
 
BACK