Menu
NEWS & ACTIVITIES

สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม ให้แก่ คุณแม่เจียร เจียรวนนท์

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 19.00 น. 

        "สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม ให้แก่ คุณแม่เจียร เจียรวนนท์ อายุ ๑๑๒ ปีมารดาของ นายวัลลภ เจียรวนนท์ ที่ปรึกษาของสมาคมฯ ณ ศาลา ๓ วัดเทพศิรินทร์

BACK