Menu
NEWS & ACTIVITIES

พิธีมอบเงินสมทบทุน “กองทุนกาชาด เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน” สภากาชาดไทย

             เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาชิกและผู้มีจิตศรัทธา ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมทบทุน “กองทุนกาชาด เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน” สภากาชาดไทยโดยนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคม เป็นผู้แทนมอบเงิน จำนวน 1,520,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
 
BACK