Menu
NEWS & ACTIVITIES

โครงการจำหน่ายแม่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จในราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับสถาบันเกษตรกร

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ในฐานะผู้แทนภาคเอกชน ได้มอบ"พระแก้ว" แด่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการจำหน่ายแม่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จในราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับสถาบันเกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผ่านทางระบบ Zoom conference กับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด และสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BACK