Menu
NEWS & ACTIVITIES

ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ณ ห้องแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

             สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย โดย นายสมชาย วุฒิพรผาติ อุปนายกสมาคม เป็นผู้แทนสมาคม มอบของที่ระลึกแด่นายจารึก ศรีพุทธชาติ นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ ห้องแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
 
BACK