Menu
NEWS & ACTIVITIES

ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาของกรมส่งเสริมการเกษตร 2562

                 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ..ศ.2562 สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย มอบนายวชิรศักดิ์ อรรจนานนท์ เหรัญญิกสมาคม เป็นผู้แทนสมาคม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวโน้มสถานการณ์ และนวัตกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทย" ในงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์การจัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2562 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี
 
 
 
BACK