Menu
NEWS & ACTIVITIES

การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "ดิน : กำเนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม"

               สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “ดิน : กำเนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” โดยมี ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
BACK