Menu
NEWS & ACTIVITIES

โครงการอบรมเกษตรกร "ธาตุอาหารพืชในไม้ผล (ทุเรียน-มังคุด)" ณ โรงแรมจิงโจ้โฮเต็ล จังหวัดชุมพร

                 สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอบรมเกษตรกร “ธาตุอาหารพืชในไม้ผล (ทุเรียน-มังคุด)” ซึ่งจัดโดย บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกับ สมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพร โดยมีนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมจิงโจ้ โฮเต็ล จังหวัดชุมพร
 
 
BACK