สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2514 โดยการรวมตัวของผู้ประกอบการค้าปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์ และสารเคมีปราบศัตรูพืช ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า “ สมาคมการค้าและการสั่งปุ๋ยไทย” และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตินำเข้าปุ๋ยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พุทธศักราช 2518 ซี่งอยู่ภายใต้การควบคุม กำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกของสมาคมจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้านการเกษตรและนายกสมาคมฯจะต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น
อ่านข่าวทั้งหมด  
สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ได้ร่วมงาน "๘ ทศวรรษ ๔ อาจารย์ สืบสานงานด้านปฐพี" ซึ่งจัดโดยภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสอายุครบ ๘๐ ปี
สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้ร่วมสนับสนุนการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมการเสวนาภาคประชาชน เรื่อง ทิศทางการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน(AEC) ร่วมกับ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรฯ หมอดินจากจังหวัดนครราชสีมา และหมอดินจากจังหวัดหนองบัวลำภู
นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยและคณะกรรมการบริหาร มอบกระเช้าแสดงความยินดี อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมการค้าภายใน ครบ ๗๑ ปี
เกษตรปลอดภัย
ความจริงเกี่ยวกับปุ๋ย
ระบบการจัดการ "โรคไหม้ของข้าว"
อ่านเรื่องน่ารู้ทั้งหมด 
พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติทั้งหมด 


THAI FERTILIZER AND AGRICULTURAL SUPPLIES ASSOCIATION
106 Chimpli Road, Chimpli, Talingchan, Bangkok.10170
Tel & Fax : 0-2448-7616
 
สำหรับสมาชิก
   Forgot Password
 บริษัท เสรีเคมีเกษตรและอุตสาหกรรม จำกัด
 บริษัท สหภัณฑ์ส่งเสริมการเกษตร จำกัด
 ห้างหุ้นส่วน เตียวกิมเฮง
 ห้าง เฮงง่วนเฮง
 บริษัท ปุ๋ยเอ็น เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
 บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 บริษัท แอสโซซิเอเตด มารีน เซอร์เวเยอร์(ไทยแลนด์) จำกัด
 บริษัท เจริญราษฎร์ขนส่ง จำกัด
 บริษัท เวิลด์ แอสโซซิเอท จำกัด
 บริษัท กรุงเทพวรรณกิจ จำกัด
 บริษัท แกรนนูล่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เช็คราคาน้ำมัน Amex ราคาทองคำ สภาพอากาศวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน
Copyright © 2006-2008 Thai Fertilizer and Agricultural Supplies Association. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com