สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2514 โดยการรวมตัวของผู้ประกอบการค้าปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์ และสารเคมีปราบศัตรูพืช ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า “ สมาคมการค้าและการสั่งปุ๋ยไทย” และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตินำเข้าปุ๋ยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พุทธศักราช 2518 ซี่งอยู่ภายใต้การควบคุม กำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกของสมาคมจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้านการเกษตรและนายกสมาคมฯจะต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น
อ่านข่าวทั้งหมด  
สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยเข้าเยี่ยมคารวะและรับทราบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ่านต่อ »
สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีแด่อธิบดีกรมการค้าภายใน
อ่านต่อ »
นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และคณะกรรมการบริหารฯเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ สำนักงานอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
อ่านต่อ »
สรุปข่าวน่าสนใจ ในแวดวงเกษตร ประจำเดือน พฤศจิกายน
สรุปข่าวน่าสนใจในแวดวงเกษตร ประจำเดือน ตุลาคม
สรุปข่าวน่าสนใจในแวดวงเกษตร ประจำเดือน กันยายน
สรุปข่าวน่าสนใจในแวดวงเกษตร ประจำเดือน สิงหาคม
อ่านเรื่องน่ารู้ทั้งหมด 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องราคาจำหน่ายแนะนำปุ๋ยเคมี ยาป้องกัน หรือกำจัดศัตรูพืช ปี 2557
พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒
พระราชบัญญัติทั้งหมด 


THAI FERTILIZER AND AGRICULTURAL SUPPLIES ASSOCIATION
106 Chimpli Road, Chimpli, Talingchan, Bangkok.10170
Tel & Fax : 0-2448-7616
 
สำหรับสมาชิก
   Forgot Password
 บริษัท สหภัณฑ์ส่งเสริมการเกษตร จำกัด
 ห้าง เฮงง่วนเฮง
 บริษัท ปุ๋ยเอ็น เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
 บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 บริษัท แอสโซซิเอเตด มารีน เซอร์เวเยอร์(ไทยแลนด์) จำกัด
 บริษัท เจริญราษฎร์ขนส่ง จำกัด
 บริษัท เวิลด์ แอสโซซิเอท จำกัด
 บริษัท แกรนนูล่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เช็คราคาน้ำมัน ราคาทองคำ สภาพอากาศวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน
Copyright © 2006-2008 Thai Fertilizer and Agricultural Supplies Association. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com